Meer bewegen voor ouderen

Bewegen is gezond, dit is natuurlijk voor iedereen een bekend gegeven. Wanneer we ouder worden, blijft bewegen van groot belang om alle dagelijkse handelingen en activiteiten uit te kunnen voeren. Onze beweeggroepen zijn voor verschillende leeftijden en niveau’s. Allen hebben als doel mobiliteit en conditie op peil te houden, en daarmee zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren. Daarnaast is het sociale aspect ook van groot belang, het in contact komen met anderen en samen sporten is natuurlijk ook leuk en gezellig.

Wij begeleiden meerdere beweeggroepen:

Dinsdag 15:30-16:30 uur Locatie: Het Vlechtwerk Woensdag 14:30-15:30 uur Locatie: Het Vlechtwerk

Daarnaast geven wij ook een beweeggroep voor cliënten van dagbehandeling de Molenhof in Werkendam op woensdag- en donderdagmiddag.

Lijkt het u leuk om aan te sluiten bij één van onze groepen? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en wij kunnen u adviseren welke groep het beste bij u aansluit.