Niet aangeboren Hersenletsel

NAH staat voor de afkorting Niet Aangeboren Hersenletsel. Hersenletsel geeft neurologische stoornissen, welke het functioneren van een getroffen persoon in het dagelijks leven enorm kan beïnvloeden, op allerlei gebieden (bewegen, eten/drinken, communiceren, cognitief)

CVA (Cerebro Vasculair Accident), MS (Multiple Sclerose), Parkinson en Dementie zijn voorbeelden van neurologische stoornissen.

De therapie bij NAH, Neurorevalidatie, richt zich niet zozeer op "de problemen", maar juist op "wat is er nog wel mogelijk?"

Doel bij neurorevalidatie is, om de mens met zijn hersenletsel, weer zo zelfstandig mogelijk, in eigen leefomgeving, zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Training van functionele handelingen, optimaliseren van de algehele belastbaarheid, aanpassingsstrategieën en advies (ook voor de huisgenoten) zijn onderdelen van de neurorevalidatie.