COPD / Longklachten

COPD is een afkorting van de Engelse term "Chronic Obstructive Pulmonary Disease", een chronische obstructieve longziekte. Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij COPD heeft men vooral last van chronische benauwdheid/kortademigheid, chronisch hoesten en overmatige slijmproductie. De aandoeningen die COPD veroorzaken kunnen niet genezen worden; de behandeling van COPD richt zich dan ook vooral op het verminderen van de klachten en het voorkomen /vertragen van verslechtering.

Bewegingstherapie, ademhalingoefeningen, advies over verdeling van de energie voor het Algemeen Dagelijks Leven en begeleiding bij sporten en huiswerkoefeningen, zijn de belangrijkste onderdelen van fysiotherapie bij COPD